Bankowość elektroniczna


Informacja SMS

Usługa SMS jest przeznaczona dla posiadaczy/współposiadaczy rachunków w Banku. Usługa polega na przesyłaniu na telefon komórkowy Klienta wiadomości tekstowej SMS, informującej o saldzie jego rachunku lub o operacjach zmieniających wysokość salda.

 

Złóż dyspozycję aktywacji w wybranej jednostce naszego Banku, a automatycznie będziesz otrzymywać komunikaty SMS dotyczące:

  • wysokości wolnych środków na początek dnia,
  • po każdej zmianie salda,
  • o dokonanym wpływie,
  • na życzenie.

 

Korzyści informacji SMS:

  • bezpośrednia i szybka metoda pozyskiwania informacji o zmianach na rachunku – nie musisz się nigdzie logować.

 

Za czynności związane z realizacją usługi SMS Bank pobierana jest opłata zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla Klientów instytucjonalnych.

Pliki do pobrania

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie