Ustawienia plików cookies Zmień sektor Przejdź do menu ofertowego Przejdź do treści głównej Przejdź do wyszukiwarki Włącz/wyłącz wysoki kontrast Zmień rozmiar tekstu
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.

Zamknij okno

Zasady Ładu Korporacyjnego

Struktura organizacyjna

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie jest uczestnikiem zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Zasady ładu korporacyjnego

Zarząd i Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego we Włoszczowie przyjmują i zobowiązują się stosować w zakresie swoich kompetencji Zasady Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie. Zasady wdrażają, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych, Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz.Urz. KNF poz. 17).

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie informuje, że w dniu 10 czerwca 2015 r. Zebranie Przedstawicieli przyjęło do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przeprowadzana jest corocznie przez Radę Nadzorczą i zawarta jest w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej.