Rachunki


Rachunek pomocniczy

Jeżeli realizujesz wiele projektów jednocześnie i potrzebujesz narzędzia do ich finansowego usystematyzowania – wybierz rachunek pomocniczy.

 

Rachunek pomocniczy umożliwia:

  • lokowanie nadwyżek finansowych,
  • przeprowadzenie rozliczeń związanych z określonymi celami w prowadzonej działalności rolniczej,
  • prowadzenie rachunku pomocniczego w PLN, jak i w walutach wymienialnych USD i EUR,
  • bezpieczeństwo przechowywanych środków.

To idealne rozwiązanie, dzięki któremu wydatki i wszystkie rozliczenia będziesz mieć zawsze pod kontrolą.

 

Korzyści rachunku pomocniczego:

  • bezpieczeństwo przechowywanych środków pieniężnych,
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
  • terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
  • korzystanie z kredytów, kart bankowych i innych usług bankowych oferowanych przez Bank Spółdzielczy we Włoszczowie,
  • możliwość otrzymywania wyciągów z rachunku w sposób dogodny dla Klienta.

 

Otwarcie rachunku
Otwarcie rachunku bankowego następuje po przedłożeniu odpowiednich dokumentów wypełnieniu i złożeniu karty wzorów podpisów oraz podpisaniu umowy pomiędzy Bankiem, a osobą występującą o jego otwarcie.

 

Oprocentowanie, opłaty i prowizje
Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym: 0,04%
Otwarcie rachunku: bezpłatnie
Przelew wewnętrzny: bezpłatnie
Przelew wyjściowy papierowy: 3,00 zł/szt.
Przelew wyjściowy internetowy: 1,50 zł/szt.

Za czynności związane z dokonywaniem operacji na rachunkach Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą prowizji i opłat bankowych dla Klientów posiadających działalność rolniczą.

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie