O banku


Władze Banku

Aktualny wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku albo jego jednostki organizacyjnej znajduje się w KRS.

 

ZARZĄD

Artur Kowalczyk — Prezes Zarządu
Henryk Szymczyk — Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
Urszula Krupska — Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-ekonomicznych

 

RADA NADZORCZA

Witold Depta — Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Gacia — Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Tadeusz Ciosek — Sekretarz Rady Nadzorczej
Krzysztof Bałaziński — Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Dragan — Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Fornal — Członek Rady Nadzorczej
Wiktor Krotla — Członek Rady Nadzorczej
Bronisław Sokołowski — Członek Rady Nadzorczej

 

KOMITET AUDYTU

Bronisław Sokołowski – Przewodniczący Komitetu

Krzysztof Bałaziński – Członek Komitetu Audytu

Zbigniew Fornal – Członek Komitetu Audytu

Pliki do pobrania

KRS

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie