Ustawienia plików cookies Zmień sektor Przejdź do menu ofertowego Przejdź do treści głównej Przejdź do wyszukiwarki Włącz/wyłącz wysoki kontrast Zmień rozmiar tekstu
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.

Zamknij okno

Zmiana sposobu autoryzacji dyspozycji w systemach bankowości elektronicznej

Szanowni Klienci

 

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie uprzejmie informuje, że w związku z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r., poz. 1075), która w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającą dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającą dyrektywę 2007/64/WE (Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35),  od dnia 06.05.2019r. nastąpi zmiana sposobu autoryzacji transakcji w systemach bankowości elektronicznej eBankNet i eCorpoNet.

 

Dla systemu eBankNet

Zmiana ta polegać będzie na zastąpieniu autoryzacji transakcji w bankowości internetowej przy użyciu list haseł jednorazowych TAN, autoryzacją przy pomocy kodu SMS. Oznacza to, że Klienci korzystający dotychczas z list haseł TAN jako sposobu autoryzacji transakcji, będą musieli:

  1. posiadać urządzenie mobilne, np. telefon komórkowy albo tablet z krajowym numerem telefonu, na który Bank będzie wysyłał sms do autoryzacji transakcji;
  2. wskazać krajowy numer telefonu komórkowego (tabletu), który będzie służył do przesyłania sms autoryzacyjnych w Banku.

Klienci korzystający z metody autoryzacji transakcji przy pomocy list haseł TAN w systemie eBankNet mogą wykonywać transakcje przy ich wykorzystaniu nie dłużej niż do dnia 20.05.2019r.  włącznie.

Po tej dacie korzystanie z bankowości internetowej będzie możliwe po wskazaniu w Banku krajowego numeru telefonu, na który przesyłane będą SMS-y służące do autoryzacji transakcji.

W związku z powyższym, zapraszamy do siedziby Banku prowadzącej Państwa rachunek, w celu jak najszybszego wskazania numeru telefonu do wysyłania SMS-ów dla potrzeb korzystania z bankowości internetowej eBankNet.

 

Dla systemu eCorpoNet

Zmiana ta polegać będzie na zastąpieniu autoryzacji transakcji w bankowości internetowej przy użyciu tokena, autoryzacją przy pomocy kodu SMS lub za pomocą podpisu kwalifikowanego.

Oznacza to, że Klienci korzystający dotychczas z tokena jako sposobu autoryzacji transakcji, będą musieli:

  1. w przypadku wybrania SMS jako sposób autoryzacji:
  2. posiadać urządzenie mobilne, np. telefon komórkowy albo tablet z krajowym numerem telefonu, na który Bank będzie wysyłał sms do autoryzacji transakcji;
  3. wskazać krajowy numer telefonu komórkowego (tabletu), który będzie służył
    do przesyłania sms autoryzacyjnych w Banku.
  4. w przypadku wybrania podpisu kwalifikowanego jako sposobu autoryzacji:
  5. posiadać podpis kwalifikowany wraz z urządzeniem i oprogramowaniem umożliwiającym złożenie podpisu,
  6. dostarczyć do Banku klucz publiczny podpisu kwalifikowanego.

Klienci korzystający z metody autoryzacji transakcji przy pomocy tokena w systemie eCorpoNet mogą wykonywać transakcje przy jego wykorzystaniu nie dłużej niż do dnia 20.05.2019r.  włącznie.

Po tej dacie korzystanie z bankowości internetowej będzie możliwe po wskazaniu w Banku krajowego numeru telefonu, na który przesyłane będą SMS-y służące do uwierzytelniania użytkownika bankowości internetowej oraz do autoryzacji transakcji lub wskazaniu jako sposób autoryzacji podpisu kwalifikowanego i dostarczeniu do Banku klucza publicznego podpisu kwalifikowanego.

W związku z powyższym, zapraszamy do siedziby Banku prowadzącej Państwa rachunek, w celu jak najszybszej zmiany sposobu autoryzacji transakcji w systemie eCorpoNet.