Ustawienia plików cookies Zmień sektor Przejdź do menu ofertowego Przejdź do treści głównej Przejdź do wyszukiwarki Włącz/wyłącz wysoki kontrast Zmień rozmiar tekstu
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.

Zamknij okno

Zaproszenie do składania ofert w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej

Przedmiot sprzedaży:

Zabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca działki nr 3593/1, 3593/2, 424/4 o łącznej powierzchni 0,2561 ha objęte Księgą Wieczystą KW nr CZ1M/00043489/6 położonej w miejscowości Koniecpol przy ul. Kościuszki 7, gmina Koniecpol, powiat częstochowski, woj. śląskie.

Warunki ofert:

 Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Koniecpolu”:

  •  w siedzibie Banku Spółdzielczego we Włoszczowie ul. Partyzantów 5, pozostawiając ją w Sekretariacie; bądź przesłać korespondencyjnie na adres Bank Spółdzielczy we Włoszczowie, ul. Partyzantów 5, 29-100 Włoszczowa.
  • bądź przesłać korespondencyjnie na adres Bank Spółdzielczy we Włoszczowie, ul. Partyzantów 5, 29-100 Włoszczowa.

Termin składania ofert: do dnia 15.11.2023r., godz. 10:00.

Pisemna oferta powinna zawierać następujące dane:

  • Imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu (dla osób fizycznych);
  • Nazwę firmy, dokładny adres, nr telefonu, NIP, REGON oraz dokument prawny określający status prawny oferenta (wypis z KRS, wypis z CEIDG);
  • Oferowaną cenę nabycia;
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu kupna oraz nie wnosi zastrzeżeń.

Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

W postępowaniu wezmą udział wyłącznie oferty, które wpłynęły do Banku na zasadach określonych w warunkach niniejszego ogłoszenia oraz we wskazanym terminie.

Cena sprzedaży wynosi 1.200.000 zł.

Dodatkowe informacje

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 15 listopada 2023 roku o godz. 10:30 w siedzibie Banku Spółdzielczego we Włoszczowie przy ul. Partyzantów 5, w sali konferencyjnej na I piętrze budynku.

Bank zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru oferty zakupu nieruchomości i anulowania postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości bez podawania przyczyn.

Wszelkich informacji dotyczących nieruchomości udziela się pod nr telefonu 41 39-42-940 lub 41 39-42-415 w godz. 8-15.