Ustawienia plików cookies Zmień sektor Przejdź do menu ofertowego Przejdź do treści głównej Przejdź do wyszukiwarki Włącz/wyłącz wysoki kontrast Zmień rozmiar tekstu
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.

Zamknij okno

Mechanizm Podzielonej Płatności - przelew papierowy

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie przedstawia przykładowy sposób wypełnienia formularza przelewu pod realizację płatności podzielonej:

Nazwa odbiorcy Telewizja kablowa sp. z o.o.
· NRB odbiorcy 60 1111 1111 0000 0422 7020 1111
· Kwota brutto 123,00
· NRB rachunku firmowego zleceniodawcy 99 2222 2222 0000 0333 0234 4567
(w żadnym przypadku NIE wskazujemy NRB rachunku VAT)
· Nazwa zleceniodawcy Jan Nowak sp.j. 29-100 Włoszczowa ul. Alternatywy 5
· Kwota podatku VAT (max. 13 cyfr) /VAT/ 23,00
· IDC odbiorcy wpłaty najczęściej jest to NIP (max. 14 znaków) /IDC/ 5231242681
· INV nr faktury VAT (max. 35 znaków) /INV/ PM1253/2018
· TXT dowolny tekst /TXT/ tekst dowolny (tu TREŚĆ)

/IDC/ – numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo numer za pomocą
którego nabywca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (dla płatności dotyczących korekt faktur VAT) albo
numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (dla zwrotów dokonywanych przez urząd skarbowy w
trybie, o którym mowa w art. 87 ust. 6b ustawy o podatku, od towarów i usług) albo numer za pomocą którego płatnik jest
zidentyfikowany na potrzeby podatku (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) albo numer za pomocą którego
posiadacz rachunku VAT identyfikowany jest na potrzeby podatku (w przypadku przekazywania środków na rachunek VAT posiadacza
rachunku VAT prowadzony w tym samym banku)
/INV/ – numer faktury VAT, w związku z którą dokonywana jest płatność, albo numer faktury korygującej (dla płatności dotyczących
korekt faktur VAT) albo okres, którego dotyczy
/TXT/ tekst dowolny
Biorąc pod uwagę następujące ograniczenia wielkości pól formularza (pole kwota – 12 znaków, pole tytułem – 2x 27 znaków)
rekomendujemy poniższy sposób wypełnienia formularza. Dane zaczynamy wpisywać od pola „nazwa zleceniodawcy cd.”
ciągiem rezygnując jednocześnie z wpisywania tekstu wolnego.

 

Wzór znajduje się poniżej