Ustawienia plików cookies Zmień sektor Przejdź do menu ofertowego Przejdź do treści głównej Przejdź do wyszukiwarki Włącz/wyłącz wysoki kontrast Zmień rozmiar tekstu
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.

Zamknij okno

Dwuetapowe logowanie w eBankNet i eCorponet - silne uwierzytelnianie

 

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie informuje, iż od dnia 14.09.2019r., w związku z koniecznością dostosowania systemów bankowości elektronicznej do wymogów Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz przepisów dyrektywy unijnej PSD2, uległ zmianie sposób logowania do systemów bankowości elektronicznej eBankNet i eCorpoNet.

Jest to związane z koniecznością wymogu silnego uwierzytelnienia Posiadacza rachunku lub osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem, czyli dwuczynnikowej weryfikacji tożsamości zapewniającej mocniejszą ochronę danych tych osób.

 

W związku z powyższym:

 

dla systemu eBankNet:
w trakcie logowania, oprócz podania jak dotychczas identyfikatora (loginu) i hasła do systemu bankowości internetowej, będziecie Państwo poproszeni o wprowadzenie dodatkowego kodu uwierzytelnienia, np. kodu SMS otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu do bezpiecznego uwierzytelniania – dotychczas służącego do autoryzacji dyspozycji.

UWAGA!

Za SMS-y służące do silnego uwierzytelniania przy logowaniu nie będzie pobierana prowizja.

Osoby bez wskazanego sposobu autoryzacji, lub te, które poprzednio miały jako sposób autoryzacji wskazaną listę TAN (haseł jednorazowych) i jeszcze jej nie zmieniły na autoryzację SMS, logują się tylko za pomocą loginu i hasła do systemu eBankNet z ograniczoną jego funkcjonalnością (między innymi brak możliwości wprowadzania przelewów, ograniczona widoczność historii rachunku). Aby zmienić sposób autoryzacji należy zgłosić się do Placówki Banku prowadzącej rachunek i wypełnić wniosek o zmianę autoryzacji.

dla systemu eCorpoNet:

w trakcie logowania, oprócz podania jak dotychczas identyfikatora (loginu) i hasła do systemu bankowości internetowej eCorpoNet, będziecie Państwo poproszeni o wprowadzenie dodatkowego kodu uwierzytelnienia, np. kodu SMS otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu do bezpiecznego uwierzytelniania – dotychczas służącego do autoryzacji dyspozycji lub wprowadzenia przed logowaniem karty z certyfikatem służącym do autoryzacji zleceń w systemie eCorponet i wprowadzeniu w trakcie logowania pinu do tej karty.

UWAGA!

W przypadku pojawienia się komunikatu błędny PIN oznaczać to będzie, iż wprowadzono błędny PIN do karty z certyfikatem. W większości kart z certyfikatem 3-krotne wprowadzenie błędnego PIN-u skutkuje blokadą PIN-u. Do odblokowania PIN-u potrzebny będzie kod PUK – wydawany wraz z certyfikatem. Procedura odblokowania PIN-u jest zależna od wystawcy certyfikatu. W razie wątpliwości co do jej wykonania prosimy kontaktować się z infolinią wystawcy certyfikatu.