Ubezpieczenia


NNW Członków i Klientów Banku

NNW Członków i Klientów Banku to ubezpieczenie chroniące Ciebie i Twoich bliskich na całym świecie 24 h na dobę, od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wybierając NNW Członków i Klientów Banku jesteś przygotowany na ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków, których nie jesteś w stanie przewidzieć.

Więcej informacji

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie