Komunikat dla Klientów Banku Spółdzielczego we Włoszczowie
Kredyt pod dopłaty dla producentów rolnych

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej i jest pomocą dla producentów rolnych oczekujących na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 r.

Program 500+ w systemie eBankNet

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia.

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie