Jesteś tutaj: Strona główna

concordia

program_500

Aktualności

24.02.2017Zawiadomienie o Zebraniach Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego we Włoszczowie zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego o Zebraniach Grup Członkowskich, które odbędą się według następującego harmonogramu: Grupa Członkowska „Włoszczowa” – przynależność członków BS z Gminy Włoszczowa – zebranie w dniu 06.03.2017 w Centrali BS, godz. 1530; Grupa Członkowska „Krasocin” – przynależność członków BS z Gminy Krasocin – zebranie w dniu...

Czytaj więcej

02.01.2017Komunikat Zarządu BS Włoszczowa

Wysokość podstawowych stóp procentowych w oparciu o które Bank Spółdzielczy we Włoszczowie ustala wysokość oprocentowania produktów bankowych. Wysokość minimalnych kwot w obrocie pieniężnym oraz lokaty oferowane przez Bank Spółdzielczy we Włoszczowie....

Czytaj więcej

02.01.2017Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej - aktualizacja

Aktualizacja 11.08.2016r. Szanowni Klienci! Prosimy zwrócić uwagę na nowe zagrożenie związane z koniem trojańskim próbującym zainstalowac na komputerze fałszywy certyfikat uwierzytelniający - zagrożenie szkodliwym oprogramowaniem PACCA. Więcej informacji znajduje się na stronach : http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci oraz http://www.zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank Bank Spółdzielczy we Włoszczowie Prosimy zwrócić równiez uwagę na pozostałe zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z...

Czytaj więcej

20.04.2016Program 500+ w systemie eBankNet

...

Czytaj więcej

15.03.2016KREDYT POD DOPŁATY DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Preferencyjny kredyt obrotowy nieoprocentowany dla producenta rolnego. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej i jest pomocą dla producentów rolnych oczekujących na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 r. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć niewypłaconych klientowi przez ARiMR dopłat bezpośrednich za 2015 r. określonej w zaświadczeniu wydawanym przez...

Czytaj więcej
Zobacz wszystkie