Aktualności


Zmiany od 14.09.2019r. w logowaniu do systemu eBankNet

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE SPOSOBU LOGOWANIA DO SYSTEMU eBankNet

od dnia 14 września 2019r.

 

 

 

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie informuje, że od dnia 14.09.2019r., w związku z koniecznością dostosowania systemów bankowości elektronicznej do wymogów Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz przepisów dyrektywy unijnej PSD2, ulegnie zmianie sposób logowania do systemu bankowości elektronicznej eBankNet.

 Jest to związane z koniecznością wymogu silnego uwierzytelnienia Posiadacza rachunku lub osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem, czyli dwuczynnikowej weryfikacji tożsamości zapewniającej mocniejszą ochronę danych tych osób.

  

W związku z powyższym:

 w trakcie logowania, oprócz podania jak dotychczas identyfikatora (loginu) i hasła do systemu bankowości internetowej,
będziecie Państwo poproszeni o wprowadzenie dodatkowego kodu uwierzytelnienia, np. kodu SMS otrzymanego na zdefiniowany
w Banku numer telefonu do bezpiecznego uwierzytelniania – dotychczas służącego do autoryzacji dyspozycji.

UWAGA!

Za SMS-y służące do silnego uwierzytelniania przy logowaniu nie będzie pobierana prowizja.

Pliki do pobrania

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie