Zastrzeżenie kart


W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie w Centrum Kart – tel. 801 321 456 oraz 86 215 50 50 – czynne całą dobę lub w dowolnym centrum VISA.

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie