Rachunki


Rachunek bieżący

Jesteś rolnikiem indywidualnym, czyli osobą fizyczną będącą właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnej, których podstawowym źródłem dochodów jest działalność rolnicza, działalność agroturystyczna itp.? Rachunek rolniczy stworzyliśmy właśnie dla Ciebie.

 

Rachunek bieżący umożliwia:

 • gromadzenie środków pieniężnych,
 • prowadzenie rachunku bieżącego wyłącznie w PLN,
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych,
 • zlecanie Bankowi regulowania jednorazowych lub okresowych zobowiązań i płatności wobec osób trzecich,
 • uzyskanie i korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym,
 • korzystanie z bankowości internetowej,
 • udzielenie gwarancji i poręczeń,
 • korzystanie z karty płatniczej VISA BUSINESS DEBETOWA,
 • przelewanie środków na rachunki oszczędnościowych wkładów terminowych oferowanych przez Bank,
 • otrzymanie informacji o zmianie salda z wykorzystaniem SMS lub telefonicznie po podaniu ustalonego w umowie hasła,
 • możliwość otwarcia rachunku pomocniczego.

Korzyści rachunku bieżącego:

 • niska opłata za prowadzenie rachunku,
 • szybka realizacja dyspozycji (dyspozycje złożone do godziny określonej w Umowie bank wykonuje w tym samym dniu, dyspozycje złożone później – następnego dnia roboczego),
 • łatwy dostęp do środków poprzez Internet, sieć placówek oraz bankomatów,
 • możliwość uzyskania informacji o stanie środków oraz dokonanych operacjach bankowych przez telefon,
 • prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami,
 • możliwość ustanowienia pełnomocnika do rachunku,
 • możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym,
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na lokatach,
 • dostęp do usług powiązanych, zlecenia stałe, polecenia zapłaty,
 • wybór taryfy dogodnej dla ciebie.

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie