Kredyty


Kredyt w rachunku bieżącym

Produkt przeznaczony dla Klientów wewnętrznych, posiadających w Banku rachunek bieżący. Stanowi udostępnienie przez Bank środków pieniężnych do realizacji przez Klienta płatności, z prowadzonego przez Bank rachunku bieżącego Klienta, w sytuacji niedoboru środków pieniężnych, powodujących powstanie na tym rachunku zadłużenia do wysokości udzielonego kredytu.
Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest w powiązaniu z wpływami na rachunek bieżący, rachunek lub rachunki pomocnicze, w tym walutowe, w wysokości adekwatnej do realizowanych lub deklarowanych wpływów na te rachunki.

 

Wymagania dodatkowe wobec Klienta:
prowadzenie działalności rolniczej przez okres co najmniej 6 miesięcy,
posiadanie przez okres co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie lub w innym banku.

 

Kredyt jest udzielany na okres 12 miesięcy z możliwością wielokrotnego przedłużania na dalsze analogiczne okresy, bez konieczności spłaty występującego zadłużenia w dniu zakończenia okresu kredytowania.

Pliki do pobrania

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie