Kredyty


Kredyt obrotowy

Produkt przeznaczony dla Klientów prowadzących działalność rolniczą.
Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym. Kredyt jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności rolniczej.
Kredyt obrotowy może być również udzielony z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku.
Maksymalny okres kredytowania nie może przekroczyć 36 miesięcy.

 

Szczególną formą kredytu obrotowego jest kredyt „Rolniczy” udzielany na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej oraz paliwa na cele rolnicze:

  • udzielany wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwa rolne,
  • kwota kredytu nie może przekroczyć 1.000 zł na 1ha użytków rolnych własnych i/lub dzierżawionych (udokumentowanych nakazem płatniczym lub umową dzierżawy obejmującą minimum okres kredytowania) i kwoty 50.000 zł,
  • okres kredytowania 12 miesięcy,
  • odsetki płatne kwartalnie.

Pliki do pobrania

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie