Kredyty


Kredyt inwestycyjny

Produkt przeznaczony dla Klientów prowadzących działalność rolniczą.
Kredyt inwestycyjny udzielany jest w rachunku kredytowym. Przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego gospodarstwa rolnego.

 

Minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 PLN
Maksymalny okres kredytowania 15 lat

 

Wymagania dodatkowe wobec Klienta:

  • prowadzenie działalności rolniczej przez okres co najmniej 6 miesięcy,
  • posiadanie lub otwarcie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie.

Pliki do pobrania

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie