Karty


Karta VISA Business Debetowa

Karta Visa Business Debetowa jest międzynarodową kartą płatniczą umożliwiającą użytkownikowi dokonywanie w kraju i za granicą transakcji:

 • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA,
 • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA,
 • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA.

Autoryzacja transakcji odbywa się w trybie on-line, tzn. kwoty operacji wykonywanych przy użyciu karty są równocześnie blokowane na rachunku Klienta.
Środki, które wpływają na rachunek Klienta w tej samej chwili, są do jego dyspozycji.

 

Okres użytkowania: 3 lata
Wydanie karty: 0,00 zł
Użytkowanie kart: 1,90 zł/m-c

 

Warunkiem wydania karty jest posiadanie dowolnego rachunku bieżącego w jednostce Banku.

Limity:

 • dzienny limit na wypłaty gotówki z bankomatu: 30 000 zł
 • dzienny limit na transakcje bezgotówkowe: 50 000 zł

W przypadku utraty karty należy bezzwłocznie zastrzec ją:

 • telefonicznie w Contact Center Banku (+48 86 215 50 50),
 • (+48) 828 828 828 (ogólnopolski system zastrzegania kart, z telefonów komórkowych i stacjonarnych, z kraju i z zagranicy, koszt połączenia według taryfy operatora),
 • za pośrednictwem portalu kartowego: www.kartosfera.pl,
 • telefonicznie w dowolnym centrum VISA,
 • osobiście w dowolnej jednostce Banku wydającej karty VISA,
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

 

W przypadku zablokowania karty, odblokowania można dokonać:

 • telefonicznie w Contact Center Banku (+48 86 215 50 00),
 • za pośrednictwem portalu kartowego: www.kartosfera.pl.

W przypadku problemów z realizacją płatności kartą w Internecie prosimy o skorzystanie z portalu www.kartosfera.pl, bądź kontaktu z infolinią Contact Center Banku.

Pliki do pobrania

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie