Organizacja systemu kontroli wewnętrznej w BS Włoszczowa


SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM WE WŁOSZCZOWIE

Cele systemu kontroli wewnętrznej

W Banku Spółdzielczym we Włoszczowie funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, którego celem, zgodnie z art. 9c ust. 1 Prawa bankowego, jest zapewnienie:

  • skuteczności i efektywności działania Banku;
  • wiarygodność sprawozdawczości finansowej;
  • przestrzeganie zasad zarządzania ryzykiem;
  • zgodność działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

 

Tekst całości w załączonym pliku pdf do pobrania.

Pliki do pobrania

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie