Usługi dodatkowe


Zastrzeżenia dokumentów

Zgubiłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w Banku!

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie uczestniczy w ogólnopolskim, międzybankowym Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE prowadzonym przez Związek Banków Polskich. System ten chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości, ograniczając możliwości ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła. Każdy utracony dokument tożsamości – dla bezpieczeństwa jego posiadacza – powinien zostać zgłoszony do Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Aby zastrzec utracone dokumenty – niezależnie od tego czy posiadasz rachunek bankowy czy nie – możesz zgłosić się do Banku Spółdzielczego we Włoszczowie, podając rodzaj i numer seryjny utraconego dokumentu. Informacje z naszego Banku są błyskawicznie przekazywane do wszystkich innych banków oraz do szeregu instytucji korzystających z Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE (m.in. do Poczty Polskiej, operatorów telefonii komórkowej, czy niektórych agencji pośrednictwa nieruchomościami).

Zastrzegać należy:

  • dowód osobisty,
  • paszport polski i zagraniczny,
  • prawo jazdy.

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie