Usługi dodatkowe


Usługa na hasło

Dzięki tej usłudze możesz szybko i sprawnie uzyskać informacje o swoim rachunku. Wystarczy złożyć dyspozycję w dowolnie wybranej placówce naszego Banku. Po ustaleniu indywidualnego hasła możesz swobodnie korzystać z informacji o rachunku przez telefon.

Korzyści usługi na hasło:

  • łatwy i szybki dostęp do informacji,
  • nie potrzebujesz żadnych dodatkowych narzędzi – wystarczy telefon,
  • bezpieczeństwo – dostęp zabezpieczony hasłem, weryfikacja tożsamości.

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie