Usługi dodatkowe


Przekazy zagraniczne

Bank realizuje zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich.

 

Oferujemy kilka typów przelewów:

 • przelew regulowany,
 • przelew SEPA,
 • polecenie wypłaty.

Przelew regulowany – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terenie Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki:

 • waluta transakcji EUR,
 • kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.0000,
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC,
 • koszty „SHA”.

Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:

 • waluta transakcji EUR,
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC,
 • koszty „SHA”,
 • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych,
 • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).

Kod BIC (SWIFT) Banku – POLUPLPR
Przy kwotach od równowartości 20 000 PLN oferujemy indywidualne negocjowanie kursów walut. Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie przyspieszonym w walutach PLN, USD, GBP, a EUR, USD, GBP w trybie pilnym.

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie