Bankowość elektroniczna


Przelewy ekspresowe – Blue Media

Blue Media – to nowatorskie rozwiązanie do realizacji błyskawicznych przelewów pomiędzy kontami w różnych bankach umożliwiające przekazanie środków nawet w 15 sekund. Płatności  nadawcy realizowane są w czasie rzeczywistym, a otrzymanie ich przez odbiorcę tuż po zrealizowaniu przekazu pieniężnego.

Korzyści przelewu ekspresowego BLUE MEDIA:

  • szybkość – realizacja przelewu trwa kilkanaście sekund,
  • dostępność – przelewy ekspresowe realizowane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
  • łatwa obsługa – w zależności od potrzeb przelew może być wykonany przez użytkownika samodzielnie,
  • niski koszt przelewu – 5 zł.

Godziny graniczne realizacji przelewów:

Rodzaj Przelewu

placówka Banku

system bankowości  internetowej

Przelew wewnętrzny:
Na rachunek w Banku1, 4

15:00

17:00

Przelew międzybankowy wychodzący:
ELIXIR1, 4

15:00

17:00
Bluecash (natychmiastowy)2

X

24h

SORBNET 3) 14:30 15:00
Przelew przychodzący:  
Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku

Do godziny 18:00

ELIXIR

I sesja do godziny 10:30, II sesja do godziny 13:30,  

III sesja do godziny 15:05, IV sesja do godziny 17:30

Bluecash (natychmiastowy) 2

24h

SORBNET

Do godziny 15:00

  1. Przelewy zlecone po godzinie granicznej oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.
  2. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków-uczestników dostępny jest w systemie bankowości internetowej. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym nie są realizowane na rachunki bankowe organów podatkowych i ZUS.
  3. Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.
  4. Przelewy złożone, w godzinach pracy placówki, po godz. 15:00 realizowane będą w danym dniu wyłącznie na wniosek Posiadacza rachunku lub Pełnomocnika.

Pliki do pobrania

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie