Kredyty


Kredyt obrotowy

Produkt przeznaczony dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania podatku dochodowego.
Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym. Kredyt jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej.
Kredyt obrotowy może być również udzielony z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku.
Maksymalny okres kredytowania nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Pliki do pobrania

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie