Bankowość elektroniczna


Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny – dane w postaci elektronicznej, do których zostały dołączone inne dane lub logicznie zostały z nimi powiązane, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej składającej ten podpis.

 

Jeden certyfikat – wiele zastosowań:

  • deklaracje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego,
  • faktury elektroniczne,
  • kontakty z administracją publiczną,
  • elektroniczna dokumentacja medyczna,
  • elektroniczna dokumentacja studencka,
  • wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Jak uzyskać podpis elektroniczny?
Wystarczy przyjść do placówki Banku, a nasi pracownicy pomogą dopełnić formalności przy podpisaniu umowy.

Korzyści podpisu elektronicznego:

  • bezpieczeństwo – możliwość stwierdzenia, że wiadomość nie została zmieniona po jej podpisaniu,
  • wygoda – możliwość składania podpisu w dowolnym czasie,
  • unikalność – każdy dokument elektroniczny posiada unikalny podpis elektroniczny ściśle związany z danym dokumentem.

Pliki do pobrania

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie