Ustawienia plików cookies Zmień sektor Przejdź do menu ofertowego Przejdź do treści głównej Przejdź do wyszukiwarki Włącz/wyłącz wysoki kontrast Zmień rozmiar tekstu
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.

Zamknij okno

Zebranie Przedstawicieli w dniu 27 czerwca 2024r.

Zarząd Banku Spółdzielczego we Włoszczowie zawiadamia,

że zgodnie z § 22 pkt. 1 Statutu BS w dniu 27 czerwca 2024r. o godz. 10:00 w lokalu Restauracja TAR-y we Włoszczowie, ul. Głowackiego (obok sklepu Delikatesy Na Rogu) odbędzie się Zebranie Przedstawicieli, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i Prezydium.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.

5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji:

- Skrutacyjnej;

- Uchwał i Wniosków.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

7. Stwierdzenie prawomocności obrad.

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego we Włoszczowie za 2023r.

9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Włoszczowie za 2023 rok oraz Informacja z samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania za 2023 rok.

10. Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego we Włoszczowie za 2023r.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami z działalności organów samorządowych Banku za 2023r.

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku za 2023r.;

- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BS za 2023r.;

- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania za 2023 rok;

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2023r.;

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku;

- podziału nadwyżki bilansowej za 2023r.;

- oznaczenia kwoty do której Bank może zaciągać zobowiązania w 2024r.;

- zatwierdzenia kierunków działalności Banku na 2024r.;

- uchwalenia zmian w Statucie Banku.

13. Wolne wnioski.

14. Zakończenie obrad.

 

W przypadku niedojścia do skutku Zebrania Przedstawicieli w wyznaczonym wyżej terminie z powodu braku kworum (obecność mniej niż 50% uprawnionych do głosowania), zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie, tj. 27 czerwca 2024r. na godz. 10:30. Zebranie zwołane w drugim terminie będzie zdolne do obradowania i podejmowania ważnych uchwał niezależnie od liczby obecnych przedstawicieli.

W siedzibie Banku Spółdzielczego we Włoszczowie, pod adresem Włoszczowa, ul. Partyzantów 5, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 w pokoju nr 16 będą wyłożone do wglądu Członków Banku następujące dokumenty:

1. roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego we Włoszczowie za 2023r. łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem;

2. projekty uchwał, które mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 27 czerwca 2024r.;

3. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego we Włoszczowie