Ustawienia plików cookies Zmień sektor Przejdź do menu ofertowego Przejdź do treści głównej Przejdź do wyszukiwarki Włącz/wyłącz wysoki kontrast Zmień rozmiar tekstu
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.

Zamknij okno

Informacje dotyczące zastrzeżenia numeru PESEL

WAŻNY KOMUNIKAT

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie informuje, iż z dniem 1 czerwca 2024 roku wchodzą w życie zmiany przepisów prawa, które mają ograniczyć skutki kradzieży tożsamości poprzez nałożenie m.in. na banki obowiązku weryfikacji w Rejestrze zastrzeżenia numeru PESEL konsumenta. Rejestr ten prowadzony jest przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w celu zapobiegania negatywnym konsekwencjom nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych osób, które dokonają zastrzeżenia numeru PESEL.
Od 1 czerwca 2024 roku Bank będzie dokonywał weryfikacji w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, która polegać będzie na sprawdzeniu w tym rejestrze, czy numer PESEL jest zastrzeżony.
Procedura taka będzie wykonywana:

  • Każdorazowo przed dokonaniem w placówce Banku przez Posiadacza rachunku bankowego, będącego konsumentem wypłaty gotówkowej z rachunku bankowego, która pojedynczo albo jako kolejna powoduje, że suma wypłat w danym dniu we wszystkich placówkach Banku przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie jest to kwota 12.726,00 zł, przy czym kwota ta będzie się zmieniać wraz ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę).
  • Każdorazowo przed zawarciem umowy:
  1. rachunku oszczędnościowego i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,
  2. kredytu,
  3. pożyczki,
  4. leasingu.

Osoby, które mają zastrzeżony numer PESEL nie będą mogły:

  • założyć konta oszczędnościowo-rozliczeniowego ani oszczędnościowego,
  • zaciągnąć kredytu czy pożyczki,
  • zmienić umowy kredytu lub pożyczki, gdy w wyniku tego zwiększa się zadłużenie,
  • w kasie placówki wypłacić z konta więcej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Uwaga:
By dowiedzieć się, jak cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL albo go zastrzec należy wejść na stronę www.gov.pl, do aplikacji mObywatel lub udać się do Urzędu Gminy.
Przepisy prawa umożliwiają ponowne zastrzeżenie numeru PESEL, gdy wcześniejsze zastrzeżenie zostało cofnięte.
W przypadku niedostępności systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr zastrzeżeń numerów PESEL, Bank po ponownej nieudanej próbie dokonania weryfikacji będzie mógł odmówić zawarcia umowy do czasu przywrócenia dostępności systemu.
W razie pytań pomocą służą pracownicy Banku.