Aktualności


Wakacje kredytowe

Szanowny Kliencie!

Jeśli posiadasz w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie hipoteczny kredyt mieszkaniowy możesz skorzystać z wakacji kredytowych, realizowanych przez Bank zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Zgodnie z Ustawą zawieszenie spłaty kredytu przysługuje w okresie:

– od dnia 01 sierpnia 2022r. do dnia 30 września 2022r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

– od dnia 01 października do dnia 31 grudnia 2022r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

– od dnia 01 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty hipotecznego kredytu mieszkaniowego następuje na Wniosek Kredytobiorcy/Kredytobiorców (Uwaga: wniosek podpisuje Kredytobiorca lub w przypadku kilku Kredytobiorców – wszyscy Współkredytobiorcy).

Wnioski o zawieszenie spłat Bank będzie przyjmował od dnia 29 lipca 2022r., w formie:

– papierowej, poprzez:

– złożenie w Centrali lub Oddziałach Banku Spółdzielczego we Włoszczowie;

– dostarczenie drogą pocztową na adres Centrali lub Oddziału Banku (o dacie doręczenia decyduje data wpływu Wniosku do Banku)

– elektronicznej:

– za pośrednictwem bankowości elektronicznej (wyłącznie, w przypadku jednego Kredytobiorcy),

– e-maila przesłanego na adres kredyty@bs-wloszczowa.com.pl (wniosek podpisuje Kredytobiorca/wszyscy Współkredytobiorcy za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego).

Zawieszenie spłaty kredytu następuje z dniem doręczenia Wniosku do Banku (nie wcześniej jednak niż z dniem 01.08.2022r.) i trwa do ostatniego dnia okresu, o którym mowa wyżej.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wzór Wniosku dostępny będzie: w Oddziałach Banku, na stronie internetowej Banku oraz w bankowości elektronicznej – od dnia 29.07.2022r.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o telefoniczny kontakt z pracownikami ds. kredytów w poszczególnych Placówkach Banku.

Galeria

Pliki do pobrania

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie