Ubezpieczenia


Życie Komfort

Życie Komfort jest produktem uniwersalnym, który zabezpiecza Kredytobiorcę na wypadek
niepożądanych zdarzeń takich jak ciężka choroba, wypadek, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby. Produkt ten może służyć zabezpieczeniu spłaty różnego rodzaju umów zadłużeniowych. Życie Komfort jest także produktem dedykowanym Klientom Banku, którzy nie posiadają umów kredytowych, ale mimo tego chcą zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych.

Więcej informacji

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie