O banku


Władze Banku

Aktualny wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku albo jego jednostki organizacyjnej znajduje się w KRS.

 

ZARZĄD

Artur Kowalczyk — Prezes Zarządu
Henryk Szymczyk — Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
Urszula Krupska — Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-ekonomicznych

 

RADA NADZORCZA

Jan Chołubek — Przewodniczący Rady Nadzorczej
Witold Depta — Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Tadeusz Ciosek — Sekretarz Rady Nadzorczej
Ryszard Pasoń — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Andrzej Wiekiera — Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Andrzej Gacia — Członek Komisji Rewizyjnej
Jerzy Pyka — Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Bałaziński — Członek Rady Nadzorczej

Pliki do pobrania

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie