Bankowość elektroniczna


SMS Banking

SMS Banking umożliwia uzyskanie informacji o:

  • zmianie salda na początku dnia,
  • otrzymaniu wpłaty,
  • saldzie początkowym i historii,
  • saldzie codziennym.

 

SMS Banking umożliwia:

  • automatyczne rozsyłanie komunikatów SMS zawierających informacje o stanie salda na rachunkach na początek dnia i/lub zmianach stanu salda na każdym z rachunków oraz informacje o wystąpieniu debetu na rachunku. Klient otrzymuje wtedy wiadomość SMS z zawartym identyfikatorem Banku Spółdzielczego we Włoszczowie.

Usługa jest dostępna dla posiadaczy aktywnych kart SIM wszystkich krajowych operatorów.

Pliki do pobrania

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie