Aktualności


Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego we Włoszczowie

Zarząd Banku Spółdzielczego we Włoszczowie zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego o terminach spotkań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego we Włoszczowie.

Terminarz spotkań:

  1. Grupa Członkowska „Włoszczowa”  (przynależność członków BS z Gminy Włoszczowa) –  zebranie w dniu 6.07.2020 w Centrali BS, I termin godz. 1530 – II termin godz. 1545
  2. Grupa Członkowska „Krasocin”   (przynależność członków BS z Gminy Krasocin) –  zebranie w dniu 7.07.2020 w Oddziale Krasocin, I termin godz. 1530 – II termin godz. 1545
  1. Grupa Członkowska „Chlewice”  (przynależność członków BS z Gminy Radków i Moskorzew) –  zebranie w dniu 8.07.2020 w Oddziale Chlewice, I termin godz. 1530 – II termin godz. 1545
  1. Grupa Członkowska „Kluczewsko”  (przynależność członków BS z Gminy Kluczewsko) –  zebranie w dniu 9.07.2020 w Oddziale Kluczewsko, I termin godz. 1530 – II termin godz. 1545.

Porządek Zebrań:

  1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza,
  2. Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego we Włoszczowie,
  3. Przedstawienie spraw, które mają być przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli,
  4. Informacja o kierunkach działalności Banku w 2020 roku,
  5. Dyskusja,
  6. Przyjęcie wniosków Zebrania Grupy Członkowskiej na Zebranie Przedstawicieli.

W trosce o zdrowie Uczestników Zebrania prosimy o stosowanie się do wytycznych w sprawie bezpieczeństwa zdrowotnego w przypadku spotkań i zgromadzeń a w szczególności zasłanianie nosa i ust za pomocą maseczki lub innych zalecanych środków ochronnych.


                            Zarząd Banku Spółdzielczego

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie