Aktualności


Prace serwisowe w dniu 18.09.2019r. – dwuetapowe logowanie w systemie eCorpoNet

ZAWIADOMIENIE

o pracach serwisowych

i ZMIANIE SPOSOBU LOGOWANIA DO SYSTEMU eCorpoNet

w dniu 18 września 2019r.

 

 

 Bank Spółdzielczy we Włoszczowie informuje, że w dniu 18.09.2019r. (środa), w związku z koniecznością dostosowania systemów bankowości elektronicznej do wymogów Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw oraz przepisów dyrektywy unijnej PSD2, ulegnie zmianie sposób logowania do systemu bankowości elektronicznej eCorpoNet.

 Jest to związane z koniecznością wymogu silnego uwierzytelnienia Posiadacza rachunku lub osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem, czyli dwuczynnikowej weryfikacji tożsamości zapewniającej mocniejszą ochronę danych tych osób.

  

W związku z powyższym:

 w trakcie logowania, oprócz podania jak dotychczas identyfikatora (loginu) i hasła do systemu bankowości internetowej eCorpoNet,
będziecie Państwo poproszeni o wprowadzenie dodatkowego kodu uwierzytelnienia, np. kodu SMS otrzymanego na zdefiniowany
w Banku numer telefonu do bezpiecznego uwierzytelniania – dotychczas służącego do autoryzacji dyspozycji lub wprowadzenia przed logowaniem karty z certyfikatem służącym do autoryzacji zleceń w systemie eCorponet i wprowadzeniu w trakcie logowania pinu do tej karty.

Uwaga!

W przypadku pojawienia się komunikatu błędny PIN oznaczać to będzie, iż wprowadzono błędny PIN do karty z certyfikatem. W większości kart z certyfikatem 3-krotne wprowadzenie błędnego PIN-u skutkuje blokadą PIN-u. Do odblokowania PIN-u potrzebny będzie kod PUK – wydawany wraz z certyfikatem. Procedura odblokowania PIN-u jest zależna od wystawcy certyfikatu. W razie wątpliwości prosimy kontaktować się z infolinią wystawcy certyfikatu.

 

 

W związku z tymi zmianami w dniu 18.09.2019r. od godziny 17-tej do godziny 20-tej prowadzone będą prace serwisowe skutkujące czasową niedostępnością systemów bankowości elektronicznej eBankNet i eCorpoNet .  Za utrudnienia przepraszamy

Prace serwisowe zostały zakończone.

 

Pliki do pobrania

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie