Aktualności


Informacja Zarządu Banku o wypłacie dywidendy

Zarząd Banku Spółdzielczego we Włoszczowie informuje, że Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w dniu 18.06.2019 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku netto na wypłatę dywidendy.

Dywidenda wypłacana jest we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku od dnia 24.06.2019 r.

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie