Aktualności


Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego we Włoszczowie

Zarząd Banku Spółdzielczego we Włoszczowie zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego, że

 1. w dniu 18 marca 2019r. o godzinie 1530 – I termin, 1545 – II termin w siedzibie Banku Spółdzielczego we Włoszczowie ul. Partyzantów 5 odbędzie się Zebranie Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego z terenu Gminy Włoszczowa
 2. w dniu 19 marca 2019r. o godzinie 1530 – I termin, 1545 – II termin w siedzibie Banku Spółdzielczego Oddział w Krasocinie ul.Wyzwolenia 16 odbędzie się Zebranie Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego z terenu Gminy Krasocin
 3. w dniu 20 marca 2019r. o godzinie 1530 – I termin, 1545 – II termin w siedzibie Banku Spółdzielczego Oddział w Chlewicach ul. Bankowa 1 odbędzie się Zebranie Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego z terenu Gminy Moskorzew i Radków
 4. w dniu 21 marca 2019r. o godzinie 1530 – I termin, 1545 – II termin w siedzibie Banku Spółdzielczego Oddział w Kluczewsku ul. Spółdzielcza 4 odbędzie się Zebranie Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego z terenu Gminy Kluczewsko

 

Porządek Zebrań:

 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza,
 2. Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego we Włoszczowie,
 3. Przedstawienie spraw, które mają być przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli,
 4. Informacja o kierunkach działalności Banku w 2019 roku,
 5. Dyskusja,
 6. Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
 7. Przyjęcie wniosków Zebrania Grupy Członkowskiej na Zebranie Przedstawicieli.


                            Zarząd Banku Spółdzielczego

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie