Aktualności


Zebrania Grupy Członkowskiej

Zarząd BS we Włoszczowie zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego że w dniach 12-15 marca 2018r. odbędą się Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego.

Zebrania poszczególnych Grup odbędą się:

1. Grupa Członkowska „Włoszczowa” – przynależność członków BS z Gminy Włoszczowa – zebranie w dniu 12.03.2018 w Centrali BS, godz. 15:30;
2. Grupa Członkowska „Krasocin” – przynależność członków BS z Gminy Krasocin – zebranie w dniu 13.03.2018 w Oddziale Krasocin, godz. 15:30;
3. Grupa Członkowska „Chlewice” – przynależność członków BS z Gminy Radków i Moskorzew – zebranie w dniu 14.03.2018 w Oddziale Chlewice, godz. 15:30;
4. Grupa Członkowska „Kluczewsko” – przynależność członków BS z Gminy Kluczewsko – zebranie w dniu 15.03.2018 w Oddziale Kluczewsko, godz. 15:30.

Na spotkaniach Zarząd BS złoży sprawozdanie:

 1. z działalności BS ze specjalnym uwzględnieniem obsługi terenu Grupy Członkowskiej,
 2. z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli i z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej,
 3. poinformuje o planie działalności Banku Spółdzielczego na bieżący rok oraz zasadach i warunkach:
  – udzielania kredytów,
  – gromadzenia oszczędności,
  – o planowanym podziale nadwyżki bilansowej
 4. poda informację o wysokości zadeklarowanych i wniesionych do BS udziałów członkowskich

Zebrani Członkowie Banku Spółdzielczego:

 1. ocenią działalność BS i realizację podjętych uchwał w roku ubiegłym,
 2. przedyskutują kierunki działania Banku Spółdzielczego,
 3. zgłoszą wnioski w sprawie dalszego usprawnienia działalności BS.


                            Zarząd Banku Spółdzielczego

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie