Aktualności


Kredyt pod dopłaty dla producentów rolnych

PROPONUJEMY NOWY KREDYT POD DOPŁATY DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Preferencyjny kredyt obrotowy nieoprocentowany dla producenta rolnego.

  • Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej i jest pomocą dla producentów rolnych oczekujących na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 r.
  • Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć niewypłaconych klientowi przez ARiMR dopłat bezpośrednich za 2015 r. określonej w zaświadczeniu wydawanym przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR.
  • Kredyt może zostać udzielony maksymalnie do dnia 30.06.2016 r. Okres kredytowania nie może przekroczyć 14.07.2016 r.
  • Oprocentowanie kredytu płatne przez ARiMR w wysokości WIBOR 3M + 2,5 %
  • Wysokość wszelkich opłat i prowizji płaconych przez klienta na rzecz Banku z tytułu udzielenia kredytu preferencyjnego nie może przekroczyć 0,25% kwoty udzielonego kredytu.

Więcej informacji w Placówkach Banku.

bank spółdzielczy - zawsze blisko

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie